Kuidas müüa kvaliteetselt kinnisvara

Kinnisvara müük võib olla väljakutseid pakkuv ja konkurentsivõimeline ettevõtmine, kuid on mitmeid strateegiaid, mis aitavad Teil kinnisvara tõhusamalt müüa: Õige hind: kinnisvara õige hinna määramine on kinnisvara müümisel üks olulisemaid tegureid. Ülehinnatud kinnisvara lülitab potentsiaalsed ostjad välja, samas kui alahinnatud kinnisvara võib müüjale kahju tekitada. Viige läbi põhjalik turuanalüüs, et määrata kinnisvarale sobiv hinnavahemik, tuginedes…

Riigikogus läbis täna esimese lugemise justiitsministeeriumis ette valmistatud eelnõu, mis lubab üürilepingute sõlmimisel senisest enam paindlikkust.

Peamised muudatused puudutavad eluruumi üürilepingute puhul absoluutse leppetrahvi keelu kaotamist, üürilepingu ülesütlemise regulatsiooni muutmist selliselt, et üürileandjal tekib õigus leping makseviivituse tõttu üles öelda väiksema võlgnevuse või lühema viivituse korral ja sõnaselget võimalust leppida kokku ka seadusjärgsest viivisemäärast kõrgemas viivisemääras. Lisaks tekib võimalus lepingu esialgsel sõlmimisel kokku leppida nn remondifondi üürnikule ülekandmises ja ka selles,  et…

Maja- ja hallitusseened kui varjatud puudus

Võlaõigusseaduses* on kirjas, et müüja peab andma ostjale üle asja ilma puudusteta, kuid sageli areneb ikkagi vaidlus nii kaugele, et tuleb pöörduda kohtu poole, sest müüja pole nõus ostja poolt esitatud väidetega. Varjatud puuduse korral on ostjal võimalik müüjalt nõuda kas tekkinud kahju kõrvaldamist, selle kõrvaldamise kompenseerimist või siis koguni taganeda lepingust. Kokkuvõtteks võib öelda,…

Kui kiiresti toimub tavaliselt kinnisvara müük.

Kinnisvara müümisel on tihtilugu müüjatel soov saada äärmiselt kõrget hinda ja müüa kinnisvara võimalikult kiiresti. Siinkohal tuleb vaadata tõele näkku, kui on soov müüa kiirelt, siis tuleb arvestada konkureerivate pakkumistega, ning olla nendest paremad, kas siis hinna või mõne muu väärtusega. Seega tuleks müügi alguses selgeks teha, kas soovitakse maksimaalset hinda või kiiresti kinnisvara ära…

Võrdle pakkumisi

Võrdle
Võite võrrelda kuni4 erinevat objekti. Lisatud uued objektid asendavad võrdluses oleva esimese.