Peamised muudatused puudutavad eluruumi üürilepingute puhul absoluutse leppetrahvi keelu kaotamist, üürilepingu ülesütlemise regulatsiooni muutmist selliselt, et üürileandjal tekib õigus leping makseviivituse tõttu üles öelda väiksema võlgnevuse või lühema viivituse korral ja sõnaselget võimalust leppida kokku ka seadusjärgsest viivisemäärast kõrgemas viivisemääras.

Lisaks tekib võimalus lepingu esialgsel sõlmimisel kokku leppida nn remondifondi üürnikule ülekandmises ja ka selles,  et üürnik  tagastab üüritud kodu omanikule seisundis, et sellelt on kõrvaldatud kasutamisega tekkinud kulumine.

Eelnõu kavandatav jõustumisaeg on 2021. aasta 1. jaanuaril. (allikas city24)