Varjatud puudused

Kinnisvara müümine võib osutuda üsna keeruliseks protsessiks kui sul puuduvad ehitusalased teadmised.

Varjatud puudused võivad hõlmata nii struktuurseid probleeme kui ka ehituskvaliteedi halbu aspekte. Olemasolu võib muuta kinnisvara väärtuse oluliselt madalamaks kui esialgu arvati, seega enne müüki, soovitame konsulteerida ehitusalaste teadmistega eksperdiga, et välistada müümisel kaasnevaid halbu üllatusi. Müües enda kinnisvara, on müüjal kohustus teavitada ostjat kõigist teadaolevatest puudustest kinnisvaral. Kuid siiski vastutab müüja ka puuduste eest mida ta ei teadnud või ei pidanud teadma, seega on oluline, et enne kontrolli mida täpselt müüd. 

Müüja

Enne kinnisvara müümist on soovitatav teha põhjalikud tehnilised kontrollid ja saada ekspertarvamused varjatud puuduste kohta. Müüjal on kohustus teavitada ostjat kõigist teadaolevatest varjatud puudustest kinnisvaral. Kinnisvara müügikuulutustes ja müügilepingus tuleks olla aus ja täpne varjatud puuduste ülevaade.

Ostja

Ostja võib nõuda hüvitist, hinnaalandust või asja parandamist, kui ta avastab pärast tehingut varjatud puuduse. Kui ostetud kinnisvaral on sedavõrd suur puudus, et ostja ei oleks ostnud antud kinnisvara, siis on tal õigus tehingu tagasipööramisele.